Για διδασκαλία μαθημάτων προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών Α΄ (δωρεάν), Β΄, Γ΄ Λυκείου:

Αρχαία

Έκθεση (σε όλες τις κατευθύνσεις)

Λατινικά
Ιστορία

Για επίλυση αποριών – επικοινωνία

Επαγγελματικό τηλέφωνο: 6946 – 502016

e-mail: basilatos1@yahoo.gr
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Αείμνηστος Παιδεία
Ιδρυτής: Κωνσταντίνος Βασιλάτος
Αθήνα - Κηφισιά - Γλυφάδα
Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας & τον ΕΟΠΠΕΠ με αριθμό αδείας 2203495