Μετά το πέρας των πανελληνίων εξετάσεων μπορώ να βοηθήσω το παιδί σας να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του ατομικά, τόσο τυπικά στη συμπλήρωση όσο και ουσιαστικά δίνοντάς του πληροφορίες (γραπτές και προφορικές) για τις σχολές που υπάρχουν και το ενδιαφέρουν.