Κάθε εβδομάδα, σε κάθε μάθημα διδάσκω συγκεκριμένη ενότητα και η απόκλιση από τα χρονοδιαγράμματα δεν μπορεί να είναι παρά ελάχιστη. Από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο ολοκληρώνεται το 80% της ύλης.