Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής
Εκδόσεις ΣΑΒΒΑΛΑ, α΄ έκδοση 2004, σελίδες 324

Βασισμένο στην παιδαγωγική αντίληψη: «Διαβάζω – φωτογραφίζω την πληροφορία – αποστηθίζω μόνο τα απαραίτητα». Κατάλληλο για διδασκαλία μέσα στην αίθουσα.

Περιέχει:
•     Θέματα ανώτερου συντακτικού σε ειδική ενότητα
•     Υποδείγματα αναγνώρισης δευτερευουσών προτάσεων
•     Μέθοδο χωρισμού των δευτερευουσών προτάσεων
•     Αντίστοιχα παραδείγματα σύνταξης στα νέα ελληνικά
•     Επίμετρο με σύντομη ανακεφαλαίωση του συντακτικού σε 66         ερωτήσεις-απαντήσεις
•      Παρατηρήσεις με ιδιαίτερη βαρύτητα σε γκρι πλαίσιο
•      Υπόδειγμα συντακτικής αναγνώρισης απλών όρων
•     Θέματα συντακτικού Πανελληνίων εξετάσεων από το 2001 έως        σήμερα
•  Λεξιλόγιο με τα βασικά ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα,         επιρρήματα, μόρια

Περιλαμβάνει νούμερα ασκήσεων ανά συντακτική ενότητα, που παραπέμπουν στο επόμενο βιβλίο, των Ασκήσεων Συντακτικού.