Θεματογραφία της Αρχαίας Ελληνικής
Εκδόσεις ΣΑΒΒΑΛΑ, α΄ έκδοση 2010, σελίδες 301 (+170 σελίδες οι Απαντήσεις)

165 Αδίδακτα κείμενα σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής κειμένων του Υπουργείου Παιδείας :
•     Κλιμακούμενα ως προς τη δυσκολία
•     Με νοηματική αυτοτέλεια και ενδιαφέρον περιεχόμενο
•     Βατά για το μέσο μαθητή
• Με τις βασικές μορφές συντακτικών και γραμματικών        φαινομένων

Περιέχει:
•    165 αδίδακτα κείμενα με πλήρη συντακτική αναγνώριση. Κάθε       κείμενο τονίζει κάποιο συντακτικό φαινόμενο
•     Οδηγίες επίλυσης του αδίδακτου κειμένου
•   Περιεχόμενο συνοπτικά κάθε έργου των Αρχαίων Ελλήνων       Συγγραφέων
•     Λεξιλόγιο 600 λέξεων και χρήσιμοι όροι, που συναντώνται στα        αδίδακτα κείμενα
•     15 προσομοιωτικά διαγωνίσματα
•     Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων από το 2001 έως σήμερα
•   Χάρτες με τις τοποθεσίες που συναντώνται στα αδίδακτα        κείμενα